Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 19.06.2017 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré
  2. 2. Dopravná štúdia ulica Šulekova
  3. 3. Žiadosť o vytvorenie novej linky v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, lokalita Machnáč
  4. 4. Umiestnenie spomaľovacích prahov na ul. Fraňa Kráľa – Puškinove schody a Vrátňanská
  5. 5. Osadenie cyklostojanov na Františkánskom námestí
  6. 6. Rôzne: parkovacia politika mestskej časti Bratislava-Staré Mesto parkovanie vo vnútrobloku Karadžičova-Krížna