Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 19.06.2017 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré
 2. 2. Dopravná štúdia ulica Šulekova-Holubyho
 3. 3. Žiadosť o vytvorenie novej linky v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, lokalita Machnáč
 4. 4. Umiestnenie spomaľovacích prahov na ul. Fraňa Kráľa – Puškinove schody a Vrátňanská
 5. 5. Osadenie cyklostojanov na Františkánskom námestí
 6. 6. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré
 2. 2. Dopravná štúdia ulica Šulekova-Holubyho
 3. 3. Žiadosť o vytvorenie novej linky v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, lokalita Machnáč
 4. 4. Umiestnenie spomaľovacích prahov na ul. Fraňa Kráľa – Puškinove schody a Vrátňanská
 5. 5. Osadenie cyklostojanov na Františkánskom námestí
 6. 6. Rôzne: parkovacia politika mestskej časti Bratislava-Staré Mesto parkovanie vo vnútrobloku Karadžičova-Krížna