Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 07.08.2017 o 16:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
  1. 1. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Projekt Forum ako prípad hodný osobitného zreteľa

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Hlasovanie č. 1: 07.08.2017 16:05
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 07.08.2017 16:06
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 18 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Tatár
Hlasovanie č. 3: 07.08.2017 16:07
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 18 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 07.08.2017 16:52
1. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Projekt Forum ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 2 Štefan Holčík , Miroslav Kollár
Proti: 8 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Matej Vagač
Zdržali sa: 10 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 07.08.2017 16:53
1. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Projekt Forum ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 18 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 2 Štefan Holčík , Miroslav Kollár
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
  1. 1. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Projekt Forum ako prípad hodný osobitného zreteľa