Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 05.09.2017 o 15:30 Miestny úrad, miestnosť č.10

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Témy zastupiteľstva
  2. 2. Informácia úradu týkajúca sa KOŽI
  3. 3. Rôzne