Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 05.09.2017 o 15:30 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
  1. 1. Podnety občanov
  2. 2. Poslanecké priority
  3. 3. Informácia o obstaraní územných plánov zón

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Témy zastupiteľstva
  2. 2. Informácia úradu týkajúca sa KOŽI
  3. 3. Rôzne