Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 06.09.2017 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Materiály na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 19.09.2017;
  2. 2. Rôzne.