Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 13.09.2017 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Materiály do miestneho zastupiteľstva ( Vyhodnotenie plnenia uznesenia č.82/2017 Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava - Staré Mesto za 1.polrok 2017)
  2. 2. Udržiavanie verejného poriadku v Starom Meste
  3. 3. Zmena organizácie dopravy a stavebné úpravy komunikácie - Žižkova ul.
  4. 4. Rozširovanie rezidentských parkovacích zón na území MČ Staré Mesto (parkovacia politika) - priority a harmonogram na r. 2017 a 2018
  5. 5. Koncepcia riešenia uličných priestorov v zóne Palisády - Svoradova - Pilárikova - Staromestská - informácia o participatívnom procese, vypracovaní manuálu a ďalších krokoch pri rekonštrukcii ulíc
  6. 6. Rôzne