Komisia sociálna a zdravotníctva – Zasadnutie 05.09.2017 o 15:30 Mestské kultúrne a informačné centrum

Schválený program
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Prerokovanie žiadostí JDvHN
  3. 3. Potravinová pomoc
  4. 4. Návrh na riešenie WC stojísk v meste Stupava
  5. 5. Rôzne
  6. 6. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP