Komisia mandátová – Zasadnutie 11.09.2017 o 16:30 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
  1. 1. Odsúhlasenie jednorazových odmien poslancom a zástupcom starostu za rok 2016.
  2. 2. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu Neverejný dokument
  1. 1. Odsúhlasenie jednorazových odmien poslancom a zástupcom starostu za rok 2016.
  2. 2. Rôzne