Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.09.2017 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 4. 4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 5. 5. Návrh na Doplnok č. 5 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 03/2016 o čiastočnej úhrade nákladov na ŠKD a MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Návrh na VZN č. 01/2017 o elektronickej komunikácií
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia
  Predkladateľ: Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 9. 9. MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Komunikácie IBV
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Ponuka "Ručne maľované mapy"
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 12. 12. Rôzne:
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 4. 4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 5. 5. Návrh na Doplnok č. 5 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 03/2016 o čiastočnej úhrade nákladov na ŠKD a MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Návrh na VZN č. 01/2017 o elektronickej komunikácií
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia
  Predkladateľ: Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 9. 9. MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 10. Komunikácie IBV
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 11. Ponuka "Ručne maľované mapy"
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 12. Rôzne:
  Materiály   Prevziať všetky
 13. 13. Interpelácie
 14. 14. Návrh na doplnenie uznesení
 15. 15. Záver