Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 04.12.2017 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
  1. 1. Objekt prístavby Blumentálska - Krížna nárožie (bývalý STEIN)
  2. 2. Šafárikovo námestie – Landererov park
  3. 3. Návrh štatútu obnovy chodníkov
  4. 4. Rozpočet
  5. 5. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Objekt prístavby Blumentálska - Krížna nárožie (bývalý STEIN)
  2. 2. Šafárikovo námestie – Landererov park
  3. 3. Návrh štatútu obnovy chodníkov
  4. 4. Rozpočet
  5. 5. Rôzne