Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 06.12.2017 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ... /2017 z 12. decembra 2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
  2. 2. ŠTATÚT Fondu obnovy chodníkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
  3. 3. Rozpočet na roky 2018 – 2020,
  4. 4. Rozšírenie prevádzky regulovaného parkovania v existujúcej zóne BPS Park,
  5. 5. Prezentácia návrhov revitalizácie Mickiewiczovej ulice - Architekti Šebo Lichý,
  6. 6. Dopravný režim na Žižkovej ulici,
  7. 7. Evidencia zaniknutých parkovacích miest na území MČ Bratislava-Staré Mesto,
  8. 8. Rôzne.