Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 23.01.2018 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Blumentálska ulica – havarijný stav chodníkov, postup pri riešení
  2. 2. Stanovisko komisie KOŽI k návrhu VZN MČ BA-SM o voľných pouličných aktivitách
  3. 3. Stanovisko komisie KOŽI k návrhu VZN Hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň
  4. 4. Šafárikovo námestie – Landererov park
  5. 5. Zóna Chalúpkova
  6. 6. Zóna Panenská ulica a okolie
  7. 7. Kmeťovo námestie - obnova
  8. 8. Rôzne