Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 29.01.2018 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ... /2018 zo 06. februára 2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách,
  2. 2. Dopravný režim na Žižkovej ulici,
  3. 3. Návrh rekonštrukcie komunikácií na rok 2018,
  4. 4. Rôzne.