Komisia pre kultúru – Zasadnutie 12.03.2018 o 17:00 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Návrh programu
  1. 1. Návrh VZN o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto
  2. 2. Návrh zásad o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov
  3. 3. Pamätná tabuľa národnému umelcovi Jozefovi Kronerovi
  4. 4. Dotácie
  5. 5. Informácia o činnosti na oddelení kultúry
  6. 6. Rôzne