Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.03.2018 o 19:00 Obecný úrad Kuchyňa

Návrh programu Neverejný dokument
  1. 1. Program bude zverejnený