Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 14.03.2018 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Návrh programu
  1. 1. Rekonštrukcia komunikácií na uliciach Hollého, Kýčerského a Povraznícka.
  2. 2. Rôzne.