Komplexná podpora samosprávnych činností a úradu,
efektívnosť a transparentnosť práce poslancov,
informovanosť a angažovanosť občanov

Obecný / mestský úrad, magistrát

 • Komplexný workflow prípravy zasadnutí zastupiteľstva, rady a komisií
 • Efektívna príprava materiálov a programu zasadnutia
 • Zdieľanie rozpracovaných materiálov s poslancami (neverejné)
 • Elektronizácia priebehu zasadnutia od rozoslania pozvánok cez podporu hlasovania až po zverejnenie zápisnice a uznesení

Poslanci

 • Elektronické doručovanie pozvánok, materiály prístupné v cloude
 • Prístup aj k rozpracovaným materiálom zastupiteľstva a komisií, kontrola práce členov komisií
 • Zjednodušenie a zefektívnenie priebehu zasadnutia
 • Zverejnenie a kontrola plnenia uznesení zastupiteľstva

Občania

 • Jednoduchý prístup ku všetkým zverejneným informáciám o činnosti zastupiteľstva, úradu a poslancov
 • Subscripcia a zasielanie notifikácií o zvolaní zasadnutí orgánov a zverejnení materiálov
 • Možnosť pripomienkovania materiálov, hodnotenia činnosti poslancov a úradu

Pripraviť zasadnutie a zverejniť uznesenia nebolo nikdy rýchlejšie a jednoduchšie

 • Komplexná podpora workflow činnosti samosprávy
 • Intuitívna príprava programu na zasadnutie
 • Zdieľanie materiálov s poslancami (neverejné)
 • Hromadné automatické rozposielanie pozvánok
 • Zverejnenie programu a materiálov pre verejnosť
 • Podpora priebehu zasadnutia
 • Import z hlasovacieho systému
   
 • Ešte službu nemáte? Napíšte nám!
 • Zverejnenie uznesení, hlasovaní, zápisnice
 • Zvukový a video záznam
 • Prístup pre poslancov k rozpracovaným materiálom
 • Vlastná réžia kontaktných údajov pre poslancov
 • Prehľadné a prepojené informácie pre verejnosť
 • Emailové notifikácie pre občanov

Najbližie pripravované zasadnutia

Komárno 23.11.2017 Mestské zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 27.11.2017 Komisia pre kultúru
Bratislava-Devín 27.11.2017 Miestne zastupiteľstvo
Stupava 29.11.2017 Komisia sociálna a zdravotníctva

Pozrite si, ako zverejňujú:

Posledné uskutočnené zasadnutia

Bratislava-Staré Mesto 20.11.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Komárno 15.11.2017 Mestské zastupiteľstvo
Komárno 09.11.2017 Mestské zastupiteľstvo
Stupava 09.11.2017 Mestské zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 06.11.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Stupava 02.11.2017 Finančná komisia
Bratislava-Devín 30.10.2017 Miestne zastupiteľstvo
Stupava 30.10.2017 Mestská rada
Bratislava-Staré Mesto 24.10.2017 Miestne zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 23.10.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok