"SOM DOMA" a opatrenia kvôli COVID-19 - podpora demokratickej a transparentnej samosprávy aj v krízových časoch

Podpora činnosti poslancov a pracovníkov úradu v cloude - príprava zasadnutí a materiálov na diaľku, možnosť zasadnutia komisií na diaľku / online (videokonferencia)

 • Príprava materiálov na zasadnutie v cloude - pre poslancov aj pracovníkov úradu
 • Zdieľanie rozpracovaných materiálov s poslancami (neverejné)
 • Zverejnenie programu a materiálov jedným klikom, automatické rozposielanie pozvánok s programom
 • Podpora zaznamenania priebehu zasadnutia, pozmeňovacích návrhov a hlasovania, prípravy zápisnice
 • Automatické zverejnenie uznesení, hlasovaní, zápisnice
 • Zvukový a video záznam
 • Možnosť zasadnutia rady alebo komisie na diaľku, napr. videokonferencia - ak je schválené v rokovacom poriadku
 • Emailové notifikácie pre občanov a verejnosť

   
 • Ešte službu nemáte? Napíšte nám!

Najbližie pripravované zasadnutia

Handlová 25.05.2020 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Bratislava-Staré Mesto 25.05.2020 Komisia pre dopravu
Bratislava-Staré Mesto 26.05.2020 Miestne zastupiteľstvo
Handlová 28.05.2020 Mestské zastupiteľstvo

Pozrite si, ako zverejňujú:

Posledné uskutočnené zasadnutia

Komárno 21.05.2020 Mestské zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 19.05.2020 Komisia pre kultúru
Bratislava-Staré Mesto 19.05.2020 Miestna rada
Bratislava-Staré Mesto 18.05.2020 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
Bratislava-Staré Mesto 18.05.2020 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Bratislava-Staré Mesto 15.05.2020 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
Bratislava-Staré Mesto 13.05.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Komárno 13.05.2020 Mestská rada
Bratislava-Staré Mesto 12.05.2020 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
Handlová 12.05.2020 Mestská rada