Automatizovaná príprava a zverejňovanie programov zasadnutí, materiálov a uznesení zastupiteľstva a komisií

Komplexná podpora činnosti samosprávy a úradu

 • Intuitívna príprava programu na zasadnutie
 • Zdieľanie materiálov s poslancami (neverejné)
 • Hromadné automatické rozposielanie pozvánok
 • Zverejnenie programu a materiálov pre verejnosť
 • Podpora priebehu zasadnutia
 • Import z hlasovacieho systému
 • Zverejnenie uznesení, hlasovaní, zápisnice
 • Zvukový a video záznam
 • Prístup pre poslancov k rozpracovaným materiálom
 • Správa kontaktných údajov pre poslancov
 • Prehľadné a prepojené informácie pre verejnosť
 • Emailové notifikácie pre občanov
   
 • Ešte službu nemáte? Napíšte nám!

Najbližie pripravované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Pozrite si, ako zverejňujú:

Posledné uskutočnené zasadnutia

Bratislava-Staré Mesto 23.04.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
Komárno 23.04.2019 Mestské zastupiteľstvo
Benice 17.04.2019 Obecné zastupiteľstvo
Komárno 17.04.2019 Mestská rada
Bratislava-Staré Mesto 16.04.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
Bratislava-Devín 15.04.2019 Miestne zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 15.04.2019 Komisia pre kultúru
Bratislava-Staré Mesto 15.04.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
Komárno 11.04.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
Komárno 11.04.2019 Finančná komisia