Automatizovaná príprava a zverejňovanie programov zasadnutí, materiálov a uznesení zastupiteľstva a komisií

Komplexná podpora činnosti samosprávy a úradu

 • Intuitívna príprava programu na zasadnutie
 • Zdieľanie materiálov s poslancami (neverejné)
 • Hromadné automatické rozposielanie pozvánok
 • Zverejnenie programu a materiálov pre verejnosť
 • Podpora priebehu zasadnutia
 • Import z hlasovacieho systému
 • Zverejnenie uznesení, hlasovaní, zápisnice
 • Zvukový a video záznam
 • Prístup pre poslancov k rozpracovaným materiálom
 • Správa kontaktných údajov pre poslancov
 • Prehľadné a prepojené informácie pre verejnosť
 • Emailové notifikácie pre občanov
   
 • Ešte službu nemáte? Napíšte nám!

Najbližie pripravované zasadnutia

Komárno 27.02.2020 Mestské zastupiteľstvo
Handlová 27.02.2020 Mestské zastupiteľstvo

Pozrite si, ako zverejňujú:

Posledné uskutočnené zasadnutia

Bratislava-Devín 24.02.2020 Miestne zastupiteľstvo
Komárno 24.02.2020 Mestská rada
Komárno 18.02.2020 Komisia športu a mládeže
Komárno 13.02.2020 Komisia školstva a kultúry
Komárno 12.02.2020 Finančná komisia
Handlová 11.02.2020 Mestská rada
Bratislava-Staré Mesto 10.02.2020 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Komárno 10.02.2020 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
Komárno 06.02.2020 Mestské zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 04.02.2020 Miestne zastupiteľstvo