Prosíme o strpenie - pripravujeme pre Vás aktualizáciu údajov podľa výsledkov Komunálnych volieb 2018

Automatizovaná príprava a zverejňovanie programov zasadnutí, materiálov a uznesení zastupiteľstva a komisií

Komplexná podpora činnosti samosprávy a úradu

 • Intuitívna príprava programu na zasadnutie
 • Zdieľanie materiálov s poslancami (neverejné)
 • Hromadné automatické rozposielanie pozvánok
 • Zverejnenie programu a materiálov pre verejnosť
 • Podpora priebehu zasadnutia
 • Import z hlasovacieho systému
 • Zverejnenie uznesení, hlasovaní, zápisnice
 • Zvukový a video záznam
 • Prístup pre poslancov k rozpracovaným materiálom
 • Správa kontaktných údajov pre poslancov
 • Prehľadné a prepojené informácie pre verejnosť
 • Emailové notifikácie pre občanov
   
 • Ešte službu nemáte? Napíšte nám!

Najbližie pripravované zasadnutia

Bratislava-Staré Mesto 19.02.2019 Miestne zastupiteľstvo
Komárno 19.02.2019 Finančná komisia
Bratislava-Staré Mesto 19.02.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
Komárno 19.02.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
Komárno 19.02.2019 Komisia školstva a kultúry
Komárno 19.02.2019 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
Komárno 20.02.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta

Pozrite si, ako zverejňujú:

Posledné uskutočnené zasadnutia

Bratislava-Devín 18.02.2019 Miestne zastupiteľstvo
Komárno 18.02.2019 Komisia športu a mládeže
Komárno 18.02.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
Bratislava-Staré Mesto 14.02.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Bratislava-Staré Mesto 12.02.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
Bratislava-Staré Mesto 12.02.2019 Miestna rada
Bratislava-Staré Mesto 11.02.2019 Komisia pre kultúru
Komárno 11.02.2019 Mestské zastupiteľstvo
Komárno 11.02.2019 Mestská rada
Bratislava-Staré Mesto 08.02.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport