Automatizovaná príprava a zverejňovanie programov zasadnutí, materiálov a uznesení zastupiteľstva a komisií

Komplexná podpora činnosti samosprávy a úradu

 • Intuitívna príprava programu na zasadnutie
 • Zdieľanie materiálov s poslancami (neverejné)
 • Hromadné automatické rozposielanie pozvánok
 • Zverejnenie programu a materiálov pre verejnosť
 • Podpora priebehu zasadnutia
 • Import z hlasovacieho systému
 • Zverejnenie uznesení, hlasovaní, zápisnice
 • Zvukový a video záznam
 • Prístup pre poslancov k rozpracovaným materiálom
 • Správa kontaktných údajov pre poslancov
 • Prehľadné a prepojené informácie pre verejnosť
 • Emailové notifikácie pre občanov
   
 • Ešte službu nemáte? Napíšte nám!

Najbližie pripravované zasadnutia

Bratislava-Staré Mesto 22.01.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Bratislava-Staré Mesto 27.01.2020 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu

Pozrite si, ako zverejňujú:

Posledné uskutočnené zasadnutia

Komárno 21.01.2020 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
Komárno 21.01.2020 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
Komárno 21.01.2020 Komisia školstva a kultúry
Komárno 20.01.2020 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
Komárno 20.01.2020 Finančná komisia
Bratislava-Staré Mesto 17.12.2019 Miestne zastupiteľstvo
Bratislava-Devín 16.12.2019 Miestne zastupiteľstvo
Komárno 12.12.2019 Mestské zastupiteľstvo
Podzámčok 11.12.2019 Obecné zastupiteľstvo
Benice 11.12.2019 Obecné zastupiteľstvo