"SOM DOMA" a opatrenia kvôli COVID-19 - podpora demokratickej a transparentnej samosprávy aj v krízových časoch

Podpora činnosti poslancov a pracovníkov úradu v cloude - príprava zasadnutí a materiálov na diaľku, možnosť zasadnutia na diaľku / online (videokonferencia)

 • Príprava materiálov na zasadnutie v cloude - pre poslancov aj pracovníkov úradu
 • Zdieľanie rozpracovaných materiálov s poslancami (neverejné)
 • Zverejnenie programu a materiálov jedným klikom, automatické rozposielanie pozvánok s programom
 • Podpora zaznamenania priebehu zasadnutia, pozmeňovacích návrhov a hlasovania, prípravy zápisnice
 • Automatické zverejnenie uznesení, hlasovaní, zápisnice
 • Zvukový a video záznam
 • Možnosť zasadnutia zastupiteľstva, rady alebo komisie na diaľku, napr. videokonferencia - ak je schválené v rokovacom poriadku
 • Emailové notifikácie pre občanov a verejnosť

   
 • Ešte službu nemáte? Napíšte nám!

Najbližie pripravované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Pozrite si, ako zverejňujú:

Posledné uskutočnené zasadnutia

Handlová 30.03.2020 Mestské zastupiteľstvo
Benice 18.03.2020 Obecné zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 17.03.2020 Miestne zastupiteľstvo
Komárno 12.03.2020 Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť
Kuchyňa 11.03.2020 Obecné zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 10.03.2020 Miestna rada
Handlová 10.03.2020 Mestská rada
Bratislava-Staré Mesto 09.03.2020 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
Bratislava-Staré Mesto 09.03.2020 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Bratislava-Staré Mesto 09.03.2020 Komisia mandátová