Automatizovaná príprava a zverejňovanie programov zasadnutí, materiálov a uznesení zastupiteľstva a komisií

Komplexná podpora činnosti samosprávy a úradu

 • Intuitívna príprava programu na zasadnutie
 • Zdieľanie materiálov s poslancami (neverejné)
 • Hromadné automatické rozposielanie pozvánok
 • Zverejnenie programu a materiálov pre verejnosť
 • Podpora priebehu zasadnutia
 • Import z hlasovacieho systému
 • Zverejnenie uznesení, hlasovaní, zápisnice
 • Zvukový a video záznam
 • Prístup pre poslancov k rozpracovaným materiálom
 • Správa kontaktných údajov pre poslancov
 • Prehľadné a prepojené informácie pre verejnosť
 • Emailové notifikácie pre občanov
   
 • Ešte službu nemáte? Napíšte nám!

Najbližie pripravované zasadnutia

Komárno 15.10.2019 Finančná komisia
Komárno 15.10.2019 Komisia športu a mládeže
Komárno 15.10.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
Kuchyňa 15.10.2019 Komisia pre rozpočet a ekonimiku
Komárno 16.10.2019 Komisia školstva a kultúry
Komárno 16.10.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
Kuchyňa 16.10.2019 Obecné zastupiteľstvo

Pozrite si, ako zverejňujú:

Posledné uskutočnené zasadnutia

Bratislava-Staré Mesto 14.10.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Komárno 14.10.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
Bratislava-Staré Mesto 14.10.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
Bratislava-Staré Mesto 09.10.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Bratislava-Staré Mesto 24.09.2019 Miestne zastupiteľstvo
Bratislava-Devín 23.09.2019 Miestne zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 17.09.2019 Miestna rada
Bratislava-Staré Mesto 16.09.2019 Komisia pre kultúru
Bratislava-Staré Mesto 16.09.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
Bratislava-Staré Mesto 16.09.2019 Komisia pre dopravu