Automatizovaná príprava a zverejňovanie programov zasadnutí, materiálov a uznesení zastupiteľstva a komisií

Komplexná podpora činnosti samosprávy a úradu

 • Intuitívna príprava programu na zasadnutie
 • Zdieľanie materiálov s poslancami (neverejné)
 • Hromadné automatické rozposielanie pozvánok
 • Zverejnenie programu a materiálov pre verejnosť
 • Podpora priebehu zasadnutia
 • Import z hlasovacieho systému
 • Zverejnenie uznesení, hlasovaní, zápisnice
 • Zvukový a video záznam
 • Prístup pre poslancov k rozpracovaným materiálom
 • Správa kontaktných údajov pre poslancov
 • Prehľadné a prepojené informácie pre verejnosť
 • Emailové notifikácie pre občanov
   
 • Ešte službu nemáte? Napíšte nám!

Najbližie pripravované zasadnutia

Kuchyňa 21.11.2018 Obecné zastupiteľstvo
Bratislava-Devín 26.11.2018 Miestne zastupiteľstvo

Pozrite si, ako zverejňujú:

Posledné uskutočnené zasadnutia

Komárno 15.11.2018 Mestské zastupiteľstvo
Komárno 07.11.2018 Finančná komisia
Komárno 07.11.2018 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
Benice 24.10.2018 Obecné zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 23.10.2018 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
Bratislava-Staré Mesto 23.10.2018 Miestne zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 22.10.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
Komárno 18.10.2018 Mestské zastupiteľstvo
Kuchyňa 17.10.2018 Obecné zastupiteľstvo
Kuchyňa 17.10.2018 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku