Automatizovaná príprava a zverejňovanie programov zasadnutí, materiálov a uznesení zastupiteľstva a komisií

Komplexná podpora činnosti samosprávy a úradu

 • Intuitívna príprava programu na zasadnutie
 • Zdieľanie materiálov s poslancami (neverejné)
 • Hromadné automatické rozposielanie pozvánok
 • Zverejnenie programu a materiálov pre verejnosť
 • Podpora priebehu zasadnutia
 • Import z hlasovacieho systému
 • Zverejnenie uznesení, hlasovaní, zápisnice
 • Zvukový a video záznam
 • Prístup pre poslancov k rozpracovaným materiálom
 • Správa kontaktných údajov pre poslancov
 • Prehľadné a prepojené informácie pre verejnosť
 • Emailové notifikácie pre občanov
   
 • Ešte službu nemáte? Napíšte nám!

Najbližie pripravované zasadnutia

Bratislava-Devín 08.08.2019 Miestne zastupiteľstvo

Pozrite si, ako zverejňujú:

Posledné uskutočnené zasadnutia

Bratislava-Staré Mesto 16.07.2019 Miestne zastupiteľstvo
Komárno 11.07.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
Komárno 27.06.2019 Mestské zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 25.06.2019 Miestne zastupiteľstvo
Bratislava-Devín 24.06.2019 Miestne zastupiteľstvo
Benice 19.06.2019 Obecné zastupiteľstvo
Kuchyňa 19.06.2019 Obecné zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 19.06.2019 Komisia pre dopravu
Komárno 19.06.2019 Mestská rada
Bratislava-Staré Mesto 19.06.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie