"SOM DOMA" a opatrenia kvôli COVID-19 - podpora demokratickej a transparentnej samosprávy aj v krízových časoch

Podpora činnosti poslancov a pracovníkov úradu v cloude - príprava zasadnutí a materiálov na diaľku, možnosť zasadnutia komisií na diaľku / online (videokonferencia)

 • Príprava materiálov na zasadnutie v cloude - pre poslancov aj pracovníkov úradu
 • Zdieľanie rozpracovaných materiálov s poslancami (neverejné)
 • Zverejnenie programu a materiálov jedným klikom, automatické rozposielanie pozvánok s programom
 • Podpora zaznamenania priebehu zasadnutia, pozmeňovacích návrhov a hlasovania, prípravy zápisnice
 • Automatické zverejnenie uznesení, hlasovaní, zápisnice
 • Zvukový a video záznam
 • Možnosť zasadnutia rady alebo komisie na diaľku, napr. videokonferencia - ak je schválené v rokovacom poriadku
 • Emailové notifikácie pre občanov a verejnosť

   
 • Ešte službu nemáte? Napíšte nám!

Najbližie pripravované zasadnutia

Handlová 06.08.2020 Komisia športu

Pozrite si, ako zverejňujú:

Posledné uskutočnené zasadnutia

Handlová 05.08.2020 Komisia kultúry a cestovného ruchu
Bratislava-Staré Mesto 05.08.2020 Miestne zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 05.08.2020 Miestna rada
Bratislava-Staré Mesto 04.08.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Bratislava-Staré Mesto 04.08.2020 Komisia pre dopravu
Bratislava-Staré Mesto 04.08.2020 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Bratislava-Staré Mesto 04.08.2020 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
Handlová 06.07.2020 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
Handlová 01.07.2020 Komisia kultúry a cestovného ruchu
Nová Ábelová 01.07.2020 Obecné zastupiteľstvo