Automatizovaná príprava a zverejňovanie programov zasadnutí, materiálov a uznesení zastupiteľstva a komisií

Komplexná podpora činnosti samosprávy a úradu

 • Intuitívna príprava programu na zasadnutie
 • Zdieľanie materiálov s poslancami (neverejné)
 • Hromadné automatické rozposielanie pozvánok
 • Zverejnenie programu a materiálov pre verejnosť
 • Podpora priebehu zasadnutia
 • Import z hlasovacieho systému
 • Zverejnenie uznesení, hlasovaní, zápisnice
 • Zvukový a video záznam
 • Prístup pre poslancov k rozpracovaným materiálom
 • Správa kontaktných údajov pre poslancov
 • Prehľadné a prepojené informácie pre verejnosť
 • Emailové notifikácie pre občanov
   
 • Ešte službu nemáte? Napíšte nám!

Najbližie pripravované zasadnutia

Komárno 18.11.2019 Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť
Bratislava-Devín 25.11.2019 Miestne zastupiteľstvo

Pozrite si, ako zverejňujú:

Posledné uskutočnené zasadnutia

Benice 13.11.2019 Obecné zastupiteľstvo
Komárno 13.11.2019 Komisia školstva a kultúry
Komárno 12.11.2019 Komisia športu a mládeže
Komárno 12.11.2019 Finančná komisia
Komárno 11.11.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
Komárno 11.11.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
Bratislava-Staré Mesto 05.11.2019 Miestne zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 04.11.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
Komárno 30.10.2019 Mestské zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 29.10.2019 Miestna rada