Automatizovaná príprava a zverejňovanie programov zasadnutí, materiálov a uznesení zastupiteľstva a komisií

Komplexná podpora činnosti samosprávy a úradu

 • Intuitívna príprava programu na zasadnutie
 • Zdieľanie materiálov s poslancami (neverejné)
 • Hromadné automatické rozposielanie pozvánok
 • Zverejnenie programu a materiálov pre verejnosť
 • Podpora priebehu zasadnutia
 • Import z hlasovacieho systému
 • Zverejnenie uznesení, hlasovaní, zápisnice
 • Zvukový a video záznam
 • Prístup pre poslancov k rozpracovaným materiálom
 • Správa kontaktných údajov pre poslancov
 • Prehľadné a prepojené informácie pre verejnosť
 • Emailové notifikácie pre občanov
   
 • Ešte službu nemáte? Napíšte nám!

Najbližie pripravované zasadnutia

Bratislava-Staré Mesto 09.12.2019 Komisia pre dopravu
Bratislava-Staré Mesto 09.12.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
Kuchyňa 09.12.2019 Komisia pre rozpočet a ekonimiku
Bratislava-Staré Mesto 10.12.2019 Miestna rada
Kuchyňa 11.12.2019 Obecné zastupiteľstvo
Benice 11.12.2019 Obecné zastupiteľstvo
Bratislava-Devín 16.12.2019 Miestne zastupiteľstvo

Pozrite si, ako zverejňujú:

Posledné uskutočnené zasadnutia

Handlová 05.12.2019 Mestské zastupiteľstvo
Komárno 04.12.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
Bratislava-Staré Mesto 04.12.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Komárno 04.12.2019 Komisia školstva a kultúry
Komárno 03.12.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
Komárno 03.12.2019 Finančná komisia
Bratislava-Staré Mesto 02.12.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
Komárno 02.12.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
Komárno 28.11.2019 Mestské zastupiteľstvo
Bratislava-Devín 25.11.2019 Miestne zastupiteľstvo