Starosta

Milan Remšík
SMER-SD

Benice 95
038 42 Príbovce
Úrad
Adresa: č. 69 Benice 03842
Email:
Telefón: 043/4294352

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

14.08.2019 Obecné zastupiteľstvo
19.06.2019 Obecné zastupiteľstvo
17.04.2019 Obecné zastupiteľstvo
30.01.2019 Obecné zastupiteľstvo
10.12.2018 Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
044/2019 Vyhlásenie o prebytočnosti majetku parcela: 14.08.2019
044/2019 Rôzne 14.08.2019
043/2019 Územný plán 14.08.2019
042/2019 Oslavy SNP 14.08.2019
041/2019 Registratúrny poriadok 14.08.2019
040/2019 Oplotenie areálu ZŠ s MŠ Benice – dotácia 14.08.2019
039/2019 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu okenných konštrukcií I. stupeň 14.08.2019
038/2019 Rozpočtové opatrenia č. 04/2019 14.08.2019
037/2019 Návrh VZN č. 02/2019 o výške úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Benice 14.08.2019
036/2019 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 14.08.2019
035/2019 Správa o kontrolnej činnosti 14.08.2019
034/2019 Kontrola plnenia uznesení 14.08.2019
033/2019 Otvorenie 14.08.2019
032/2019 Rôzne: Detský športový deň, Vatra, Turnaj o pohár starostov obcí, Valné zhromaždenie Turvod a. s., 19.06.2019
031/2019 Rozpočtové opatrenia č. 03/2019 19.06.2019
030/2019 Dotácia na automatickú závlahu a prívod vody na cintorín 19.06.2019
029/2019 Oprava striech, informácia 19.06.2019
028/2019 Návrh mandátnej zmluvy na účtovnícke práce, 19.06.2019
027/2019 Nákup zariadení do školskej jedálne 19.06.2019
026/2019 MAS Turiec – informácia, Chodníky IBV, chodník E519 oprava 19.06.2019