Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Starosta

Milan Remšík
SMER-SD

Benice 95
038 42 Príbovce
Úrad
Adresa: č. 69 Benice 03842
Email:
Telefón: 043/4294352

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

17.06.2020 Obecné zastupiteľstvo
18.03.2020 Obecné zastupiteľstvo
11.12.2019 Obecné zastupiteľstvo
13.11.2019 Obecné zastupiteľstvo
14.08.2019 Obecné zastupiteľstvo
19.06.2019 Obecné zastupiteľstvo
17.04.2019 Obecné zastupiteľstvo
30.01.2019 Obecné zastupiteľstvo
10.12.2018 Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
024/2020 Rôzne 17.06.2020
023/2020 Informácia o podaní žiadosti ŽSK - zrušená 17.06.2020
022/2020 Chodníky MAS Turiec, financovanie, spoluúčasť 17.06.2020
021/2020 Informácia o ZŠ s MŠ 17.06.2020
020/2020 Informácia o vývoji financovania samosprávy 17.06.2020
019/2020 Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu 17.06.2020
018/2020 Doplnok č. 1 „Štatút komisie na ochranu verejného záujmu“ 17.06.2020
017/2020 Záverečný účet obce za rok 2019; Stanovisko hlavného kontrolóra 17.06.2020
016/2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 17.06.2020
015/2020 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2020 17.06.2020
014/2020 Kontrola plnenia uznesení 17.06.2020
013/2020 Otvorenie 17.06.2020
012/2020 Rôzne - Cintorín 18.03.2020
011/2020 Informácia o KORONAVÍRUSE - opatrenia 18.03.2020
010/2020 Oprava chodníka E519 18.03.2020
009/2020 Informácia o podaní žiadosti ŽSK 18.03.2020
008/2020 Informácia o financovaní ZŠ s MŠ 18.03.2020
007/2020 Podiel separácie za rok 2019, Informácia o podaní žiadosti na Envirofond 18.03.2020
006/2020 Informácia o platení daní a poplatkov v roku 2019 18.03.2020
005/2020 MAS Turiec, výzva 18.03.2020