Starosta

Milan Remšík
SMER-SD

Benice 95
038 42 Príbovce
Úrad
Adresa: č. 69 Benice 03842
Email:
Telefón: 043/4294352

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

17.04.2019 Obecné zastupiteľstvo
30.01.2019 Obecné zastupiteľstvo
10.12.2018 Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
021/2019 Rôzne: 17.04.2019
020/2019 Detské ihrisko pri MŠ - informácia 17.04.2019
019/2019 Chodníky Nová IBV, oprava chodník E519 - informácia 17.04.2019
018/2019 Žiadosť na automatickú závlahu cintorín a prívod vody – informácia 17.04.2019
017/2018 Žiadosť na automatickú závlahu areál pri Turci - informácia 17.04.2019
016/2019 Oprava strechy I. a II. stupeň 17.04.2019
015/2019 Rozpočtové opatrenia č. 02/2019 17.04.2019
014/2019 Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu 17.04.2019
013/2019 Návrh VZN č. 01/2019 o výške úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Benice 17.04.2019
012/2019 Správa o výsledkoch kontroly 17.04.2019
011/2019 Kontrola plnenia uznesení 17.04.2019
010/2019 Otvorenie 17.04.2019
Hasičské auto 30.01.2019
Detské omaľovánky 30.01.2019
Oplotenie areálu ZŠ s MŠ 30.01.2019
Letecké snímkovanie 30.01.2019
Žiadosť na výzvu - Podpora rozvoja športu na rok 2019 30.01.2019
Ples samosprávy 30.01.2019
009/2019 Smernica o verejnom obstarávaní 30.01.2019
008/2019 Krízový štáb obce 30.01.2019