Miestne zastupiteľstvo, Miestna rada a komisie samosprávy

Miestne zastupiteľstvo

Zasadnutia

Miestna rada (MR)

Zasadnutia

Komisia mandátová (KOMA)

Zasadnutia

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (KOVE)

Zasadnutia

Komisia pre dopravu (KODO)

Zasadnutia

Komisia pre kultúru (KOKU)

Zasadnutia

Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok (KOVP)

Zasadnutia

Komisia pre nakladanie s majetkom a financie (KONA)

Zasadnutia

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu (KOSO)

Zasadnutia

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie (KOŽI)

Zasadnutia

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport (KOVM)

Zasadnutia

Zaniknuté mandáty

Zasadnutia