Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

22.01.2019 Komisia pre kultúru
23.01.2019 Miestne zastupiteľstvo
28.01.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie

Uskutočnené zasadnutia

17.01.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
15.01.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
18.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
13.12.2018 Miestna rada
12.12.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
04.12.2018 Komisia mandátová
04.12.2018 Miestne zastupiteľstvo