Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

23.10.2018 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
23.10.2018 Miestne zastupiteľstvo
22.10.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
16.10.2018 Miestna rada
15.10.2018 Komisia pre kultúru
10.10.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
09.10.2018 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
09.10.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
08.10.2018 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
18.09.2018 Miestne zastupiteľstvo
17.09.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
12.09.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
12.09.2018 Miestna rada
10.09.2018 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
10.09.2018 Komisia mandátová
10.09.2018 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
05.09.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
03.09.2018 Komisia pre kultúru
01.08.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
26.06.2018 Miestne zastupiteľstvo
19.06.2018 Miestna rada
18.06.2018 Komisia pre kultúru
18.06.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
18.06.2018 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
13.06.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
13.06.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
11.06.2018 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
23.05.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
22.05.2018 Miestne zastupiteľstvo
21.05.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
21.05.2018 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
15.05.2018 Miestna rada
14.05.2018 Komisia pre kultúru
10.05.2018 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
09.05.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
24.04.2018 Miestne zastupiteľstvo
23.04.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
23.04.2018 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
18.04.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
17.04.2018 Miestna rada
16.04.2018 Komisia pre kultúru
11.04.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
11.04.2018 Komisia mandátová
09.04.2018 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
27.03.2018 Miestna rada
20.03.2018 Miestne zastupiteľstvo
14.03.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
14.03.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
13.03.2018 Miestna rada
12.03.2018 Komisia pre kultúru
07.03.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
05.03.2018 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
26.02.2018 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
06.02.2018 Miestne zastupiteľstvo
31.01.2018 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
30.01.2018 Miestna rada
29.01.2018 Komisia pre kultúru
29.01.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
29.01.2018 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
24.01.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
23.01.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
12.12.2017 Miestne zastupiteľstvo
06.12.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
05.12.2017 Miestna rada
04.12.2017 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
04.12.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
04.12.2017 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
29.11.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
27.11.2017 Komisia pre kultúru
20.11.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
06.11.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
24.10.2017 Miestne zastupiteľstvo
23.10.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
17.10.2017 Miestna rada
16.10.2017 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
16.10.2017 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
11.10.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
10.10.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
09.10.2017 Komisia pre kultúru
19.09.2017 Miestne zastupiteľstvo
18.09.2017 Komisia pre kultúru
13.09.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
12.09.2017 Miestna rada
11.09.2017 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
11.09.2017 Komisia mandátová
11.09.2017 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
06.09.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
05.09.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
07.08.2017 Miestne zastupiteľstvo
27.06.2017 Miestne zastupiteľstvo
20.06.2017 Miestna rada
19.06.2017 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
19.06.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
12.06.2017 Komisia pre kultúru
12.06.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
07.06.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
07.06.2017 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
24.05.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
16.05.2017 Miestne zastupiteľstvo
10.05.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
09.05.2017 Miestna rada
04.05.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
03.05.2017 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
03.05.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
02.05.2017 Komisia pre kultúru
21.04.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
21.04.2017 Miestne zastupiteľstvo
21.04.2017 Miestna rada
10.04.2017 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
10.04.2017 Komisia pre kultúru
05.04.2017 Miestna rada
28.03.2017 Miestne zastupiteľstvo
22.03.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
21.03.2017 Miestna rada
20.03.2017 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
20.03.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
15.03.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
15.03.2017 Komisia mandátová
13.03.2017 Komisia pre kultúru
08.03.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
06.03.2017 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
27.02.2017 Komisia pre kultúru
07.02.2017 Miestne zastupiteľstvo
31.01.2017 Miestna rada
30.01.2017 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
30.01.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
25.01.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
23.01.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
23.01.2017 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
16.01.2017 Komisia pre kultúru
13.12.2016 Miestne zastupiteľstvo
12.12.2016 Komisia pre kultúru
06.12.2016 Miestne zastupiteľstvo
30.11.2016 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
29.11.2016 Miestna rada
28.11.2016 Komisia mandátová
28.11.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
24.11.2016 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
23.11.2016 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
21.11.2016 Komisia pre kultúru
21.11.2016 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
25.10.2016 Miestne zastupiteľstvo
19.10.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
18.10.2016 Miestna rada
17.10.2016 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
17.10.2016 Komisia pre kultúru
17.10.2016 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
13.10.2016 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
10.10.2016 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
28.09.2016 Miestna rada
27.09.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
20.09.2016 Miestne zastupiteľstvo
19.09.2016 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
19.09.2016 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
14.09.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
13.09.2016 Miestna rada
12.09.2016 Komisia pre kultúru
08.09.2016 Komisia mandátová
07.09.2016 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
05.09.2016 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
28.06.2016 Miestne zastupiteľstvo
27.06.2016 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
27.06.2016 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
22.06.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
21.06.2016 Miestna rada
20.06.2016 Komisia pre kultúru
20.06.2016 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
15.06.2016 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
13.06.2016 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
24.05.2016 Miestne zastupiteľstvo
23.05.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
23.05.2016 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
18.05.2016 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
17.05.2016 Miestna rada
16.05.2016 Komisia pre kultúru
12.05.2016 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
04.05.2016 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
26.04.2016 Miestne zastupiteľstvo
20.04.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
20.04.2016 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
19.04.2016 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
19.04.2016 Miestna rada
18.04.2016 Komisia pre kultúru
18.04.2016 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
13.04.2016 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
23.03.2016 Komisia pre kultúru
22.03.2016 Miestne zastupiteľstvo
18.03.2016 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
16.03.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
15.03.2016 Miestna rada
14.03.2016 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
09.03.2016 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
09.03.2016 Komisia mandátová
29.02.2016 Komisia pre kultúru
29.02.2016 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
15.02.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
09.02.2016 Miestne zastupiteľstvo
03.02.2016 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
02.02.2016 Miestna rada
01.02.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
01.02.2016 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
27.01.2016 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
25.01.2016 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
25.01.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
18.01.2016 Komisia pre kultúru
14.12.2015 Komisia pre kultúru
08.12.2015 Miestne zastupiteľstvo
01.12.2015 Miestna rada
30.11.2015 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
30.11.2015 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
26.11.2015 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
25.11.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
24.11.2015 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
23.11.2015 Komisia pre kultúru
18.11.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
10.11.2015 Miestne zastupiteľstvo
05.11.2015 Miestna rada
04.11.2015 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
27.10.2015 Miestne zastupiteľstvo
27.10.2015 Miestne zastupiteľstvo
20.10.2015 Miestna rada
19.10.2015 Komisia pre kultúru
19.10.2015 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
19.10.2015 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
15.10.2015 Miestna rada
15.10.2015 Miestne zastupiteľstvo
14.10.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
12.10.2015 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
12.10.2015 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
06.10.2015 Miestne zastupiteľstvo
22.09.2015 Miestne zastupiteľstvo
21.09.2015 Komisia pre kultúru
21.09.2015 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
16.09.2015 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
16.09.2015 Miestna rada
14.09.2015 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
10.09.2015 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
09.09.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
23.06.2015 Miestne zastupiteľstvo
18.06.2015 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
18.06.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
16.06.2015 Miestna rada
16.06.2015 Miestne zastupiteľstvo
15.06.2015 Komisia pre kultúru
15.06.2015 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
15.06.2015 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
11.06.2015 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
10.06.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
26.05.2015 Miestne zastupiteľstvo
20.05.2015 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
20.05.2015 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
19.05.2015 Miestna rada
18.05.2015 Komisia pre kultúru
14.05.2015 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
13.05.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
11.05.2015 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
28.04.2015 Miestne zastupiteľstvo
21.04.2015 Miestna rada
20.04.2015 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
20.04.2015 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
16.04.2015 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
15.04.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
14.04.2015 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
13.04.2015 Komisia pre kultúru
31.03.2015 Miestne zastupiteľstvo
24.03.2015 Miestna rada
23.03.2015 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
18.03.2015 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
16.03.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
11.03.2015 Komisia mandátová
10.03.2015 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
09.03.2015 Komisia pre kultúru
02.03.2015 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
26.02.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
25.02.2015 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
23.02.2015 Komisia pre kultúru
17.02.2015 Miestne zastupiteľstvo
10.02.2015 Miestna rada
30.01.2015 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
29.01.2015 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
28.01.2015 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
26.01.2015 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
21.01.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
19.01.2015 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
12.01.2015 Komisia pre kultúru
15.12.2014 Komisia mandátová
15.12.2014 Miestne zastupiteľstvo