Prosíme o strpenie - pripravujeme pre Vás aktualizáciu údajov podľa výsledkov Komunálnych volieb 2018

Automatizovaná príprava a zverejňovanie programov zasadnutí, materiálov a uznesení zastupiteľstva a komisií

Komplexná podpora činnosti samosprávy a úradu

 • Intuitívna príprava programu na zasadnutie
 • Zdieľanie materiálov s poslancami (neverejné)
 • Hromadné automatické rozposielanie pozvánok
 • Zverejnenie programu a materiálov pre verejnosť
 • Podpora priebehu zasadnutia
 • Import z hlasovacieho systému
 • Zverejnenie uznesení, hlasovaní, zápisnice
 • Zvukový a video záznam
 • Prístup pre poslancov k rozpracovaným materiálom
 • Správa kontaktných údajov pre poslancov
 • Prehľadné a prepojené informácie pre verejnosť
 • Emailové notifikácie pre občanov
   
 • Ešte službu nemáte? Napíšte nám!

Najbližie pripravované zasadnutia

Kuchyňa 12.12.2018 Obecné zastupiteľstvo
Kuchyňa 12.12.2018 Obecné zastupiteľstvo
Bratislava-Devín 17.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 18.12.2018 Miestne zastupiteľstvo

Pozrite si, ako zverejňujú:

Posledné uskutočnené zasadnutia

Benice 10.12.2018 Obecné zastupiteľstvo
Benice 10.12.2018 Obecné zastupiteľstvo
Komárno 06.12.2018 Mestské zastupiteľstvo
Benice 05.12.2018 Obecné zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 04.12.2018 Komisia mandátová
Bratislava-Staré Mesto 04.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
Bratislava-Devín 26.11.2018 Miestne zastupiteľstvo
Bratislava-Devín 26.11.2018 Miestne zastupiteľstvo
Kuchyňa 21.11.2018 Obecné zastupiteľstvo
Komárno 15.11.2018 Mestské zastupiteľstvo