Cenník

Základná cena

Základná cena služby sa odvíja od skutočného počtu používateľov - poslancov, pracovníkov úradu a ďalších opravnených používateľov (napr. členovia komisií - odborníci, pracovníci obecných podnikov a pod.).

Kvôli transparentnosti a jednoduchosti je táto cena stanovená ako 10 EUR mesačne za každého poslanca obecného/mestského zastupiteľstva. Obec s 5 poslancami tak za službu mesačne zaplatí 50 EUR (+DPH) - bez akýchkoľvek ďalších poplatkov a investícií. Zúčtovacie obdobie je štvrťrok alebo rok podľa voľby používateľa, výpovedná lehota je štvrťrok.

V odôvodnených prípadoch je možné zmluvne dojednať inú cenu a podmienky, napr. vrátane pravidelnej podpory používateľa zo strany prevádzkovateľa a pod.