O službe

Služba eGov-Zastupiteľstvo slúži na transparentné zverejňovanie informácií o poslancoch, zasadnutiach, materiáloch, uzneseniach, hlasovaniach a ďalších informácií o činnosti samosprávy.

Služba umožňuje poslancom priamy prístup k materiálom na zvolané zasadnutie, ale aj na pripravované zasadnutia zastupiteľstva a komisií, bez potreby materiály fyzicky rozmnožovať a distribuovať. Pre úrad výrazne znižuje administratívnu náročnosť na prípravu zasadnutí a ich zverejňovanie, ako aj na prípravu materiálov a ich sprístupnenie poslancom v pracovnej fáze.

Občanom a verejnosti umožňuje veľmi jednoduchý prístup ku všetkým informáciám, ktoré sú obce zo zákona povinné zverejňovať.