Orgány samosprávy

Orgánom samosprávy je obecné/miestne/mestské zastupiteľstvo, rady, komisie a podobne. Môžete si evidovať ľubovoľný počet orgánov. Každý orgán môže mať vlastné zasadnutia.

V prezentácii sa dozviete, ako:

  • vytvoríte nový orgán
  • zeditujete informácie o orgáne a jeho členoch