Poslanci a osoby

Všetky osoby (poslanci) ktorí sú alebo boli členmi niektorého orgánu samosprávy sa administrujú v sekcii Poslanci a osoby. K osobe sa eviduje jej zaradenie (členstvo) v orgánoch, základné a kontaktné informácie a odkazy na sociálne siete. Dochádzka poslanca na zasadnutia a jeho hlasovania sa generujú automaticky z informácií o zasadnutí, takže tie nevypĺňate ručne.

V prezentácii sa dozviete:

  1. ako vytvoríte novú osobu
  2. ako zmeníte údaje existujúcej osoby - meno, kontaktné údaje, členstvo v orgánoch
  3. ako a či možno vymazať poslanca

Časté otázky

Čo robiť ak poslancovi skončil mandát?
Zrušte členstvo poslanca v zastupiteľstve (bod 2. v prezentácií). Poslanca sa nesnažte vymazať, pretože už raz poslancom bol a táto informácia má zostať zverejnená.