Príprava zasadnutia, rozposlanie a zverejnenie pozvánky

V tejto časti sa dozviete, ako

  • vytvoríte nové zasadnutie pre niektorý orgán samosprávy
  • pripravíte návrh programu
  • rozpošlete pozvánku poslancom a prizvaným osobám
  • návrh programu zverejníte pre verejnosť