Správca samosprávy

Správca samosprávy je osoba, ktorá je zodpovedná za zverejňovanie informácií o zasadnutiach. Každá samospráva musí mať aspoň jedného správcu. Prihlasovacie údaje správcom zasielame na požiadanie. Ak ste správcom samosprávy, stránky v tejto sekcii sú určené práve Vám.

Obrazovka správcu po prihlásení

Obrazovka správcu
  1. Menu pre správcu
    • v ľavej časti obsahuje odkazy na hlavnú stránku samosprávy a na administráciu jednotlivých údajov pre zasadnutia, poslancov, orgány a infostránky. Všetky oblasti sú podrobnejšie popísané samostatne.
    • v pravej časti sa ukazuje aktuálne prihlásený používateľ, tu si môžete zmeniť heslo a odhlásiť sa
  2. Obsah aktuálnej sekcie, ktorú administrujete