Zasadnutia

Čo je potrebné mať v službe, aby sa dalo vytvoriť zasadnutie?

Ako prebieha celý proces prípravy a zverejnenia?