Starosta

Milan Remšík
SMER-SD

Benice 95
038 42 Príbovce
Úrad
Adresa: č. 69 Benice 03842
Email:
Telefón: 043/4294352

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

19.06.2019 Obecné zastupiteľstvo
17.04.2019 Obecné zastupiteľstvo
30.01.2019 Obecné zastupiteľstvo
10.12.2018 Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
032/2019 Rôzne: Detský športový deň, Vatra, Turnaj o pohár starostov obcí, Valné zhromaždenie Turvod a. s., 19.06.2019
031/2019 Rozpočtové opatrenia č. 03/2019 19.06.2019
030/2019 Dotácia na automatickú závlahu a prívod vody na cintorín 19.06.2019
029/2019 Oprava striech, informácia 19.06.2019
028/2019 Návrh mandátnej zmluvy na účtovnícke práce, 19.06.2019
027/2019 Nákup zariadení do školskej jedálne 19.06.2019
026/2019 MAS Turiec – informácia, Chodníky IBV, chodník E519 oprava 19.06.2019
025/2019 Záverečný účet obce za rok 2018; Stanovisko hlavného kontrolóra 19.06.2019
024/2019 Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Benice za rok 2018 19.06.2019
023/2019 Kontrola plnenia uznesení 19.06.2019
022/2019 Otvorenie 19.06.2019
021/2019 Rôzne: 17.04.2019
020/2019 Detské ihrisko pri MŠ - informácia 17.04.2019
019/2019 Chodníky Nová IBV, oprava chodník E519 - informácia 17.04.2019
018/2019 Žiadosť na automatickú závlahu cintorín a prívod vody – informácia 17.04.2019
017/2018 Žiadosť na automatickú závlahu areál pri Turci - informácia 17.04.2019
016/2019 Oprava strechy I. a II. stupeň 17.04.2019
015/2019 Rozpočtové opatrenia č. 02/2019 17.04.2019
014/2019 Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu 17.04.2019
013/2019 Návrh VZN č. 01/2019 o výške úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Benice 17.04.2019