Starosta

Milan Remšík
SMER-SD

Benice 95
038 42 Príbovce
Úrad
Adresa: č. 69 Benice 03842
Email:
Telefón: 043/4294352

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

13.11.2019 Obecné zastupiteľstvo
14.08.2019 Obecné zastupiteľstvo
19.06.2019 Obecné zastupiteľstvo
17.04.2019 Obecné zastupiteľstvo
30.01.2019 Obecné zastupiteľstvo
10.12.2018 Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
057/2019 Rôzne: Hasiči, Jubilanti, Mikuláš, Príspevok na liečbu.. 13.11.2019
056/2019 Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018 - návrh 13.11.2019
055/2019 Rozpočtové opatrenia č. 05/2019 13.11.2019
054/2019 Územný plán 13.11.2019
053/2019 Konvektomat a panvica jedáleň ZŠ 13.11.2019
052/2019 Hasičská zbrojnica 13.11.2019
051/2019 Oprava chodníka 13.11.2019
050/2019 MAS Turiec a chodníky IBV, chodník E519 pravá strana 13.11.2019
049/2019 Plnenie rozpočtu 13.11.2019
048/2019 Audit účtovnej závierky k 31.12.2018 13.11.2019
047/2019 Správa o kontrolnej činnosti 13.11.2019
046/2019 Kontrola plnenia uznesení 13.11.2019
045/2019 Otvorenie 13.11.2019
044/2019 Rôzne 14.08.2019
044/2019 Vyhlásenie o prebytočnosti majetku parcela: 14.08.2019
043/2019 Územný plán 14.08.2019
042/2019 Oslavy SNP 14.08.2019
041/2019 Registratúrny poriadok 14.08.2019
040/2019 Oplotenie areálu ZŠ s MŠ Benice – dotácia 14.08.2019
039/2019 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu okenných konštrukcií I. stupeň 14.08.2019