Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Starosta

Milan Remšík
SMER-SD

Benice 95
038 42 Príbovce
Úrad
Adresa: č. 69 Benice 03842
Email:
Telefón: 043/4294352

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

16.09.2020 Obecné zastupiteľstvo
17.06.2020 Obecné zastupiteľstvo
18.03.2020 Obecné zastupiteľstvo
11.12.2019 Obecné zastupiteľstvo
13.11.2019 Obecné zastupiteľstvo
14.08.2019 Obecné zastupiteľstvo
19.06.2019 Obecné zastupiteľstvo
17.04.2019 Obecné zastupiteľstvo
30.01.2019 Obecné zastupiteľstvo
10.12.2018 Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
035/2020 Rôzne: Hasiči, 16.09.2020
035/2020 Rôzne: Cyklochodník Valča - Benice - Príbovce 16.09.2020
035/2020 Rôzne: Hasiči, 16.09.2020
034/2020 Rozpočtové opatrenia 02/2020 16.09.2020
033/2020 Úprava plochy Areál 16.09.2020
032/2020 Informácia o ZŠ s MŠ 16.09.2020
031/2020 Informácia o vývoji financovania samosprávy 16.09.2020
030/2020 Oplotenie ZŠ s MŠ 16.09.2020
029/2020 Zmeny v zákone o odpadoch a zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2021 16.09.2020
028/2020 Návratná finančná výpomoc (NFP) 16.09.2020
027/2020 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. štvrťrok 2020 16.09.2020
026/2020 Kontrola plnenia uznesení 16.09.2020
025/2020 Otvorenie 16.09.2020
024/2020 Rôzne 17.06.2020
023/2020 Informácia o podaní žiadosti ŽSK - zrušená 17.06.2020
022/2020 Chodníky MAS Turiec, financovanie, spoluúčasť 17.06.2020
021/2020 Informácia o ZŠ s MŠ 17.06.2020
020/2020 Informácia o vývoji financovania samosprávy 17.06.2020
019/2020 Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu 17.06.2020
018/2020 Doplnok č. 1 „Štatút komisie na ochranu verejného záujmu“ 17.06.2020