Starosta

Milan Remšík
SMER-SD

Benice 95
038 42 Príbovce
Úrad
Adresa: č. 69 Benice 03842
Email:
Telefón: 043/4294352

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

30.01.2019 Obecné zastupiteľstvo
10.12.2018 Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
Žiadosť na výzvu - Podpora rozvoja športu na rok 2019 30.01.2019
Ples samosprávy 30.01.2019
Letecké snímkovanie 30.01.2019
Detské omaľovánky 30.01.2019
Hasičské auto 30.01.2019
Oplotenie areálu ZŠ s MŠ 30.01.2019
009/2019 Smernica o verejnom obstarávaní 30.01.2019
008/2019 Krízový štáb obce 30.01.2019
007/2019 Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby a poučenie poslanca obecného zastupiteľstva o ochrane osobných údajov 30.01.2019
006/2019 Poverenie zástupcu starostu obce 30.01.2019
005/2019 Rozpočtové opatrenia č. 01/2019 30.01.2019
004/2019 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 30.01.2019
003/2019 Kontrola plnenia uznesení 30.01.2019
002/2019 Žrebovanie náhradníka poslanca 30.01.2019
001/2019 Otvorenie 30.01.2019
059/2018 Zriadenie komisií 10.12.2018
058/2018 Príhovor novozvoleného starostu obce 10.12.2018
057/2018 Overenie zloženie sľubu a správa mandátovej komisie 10.12.2018
056/2018 Voľba mandátovej komisie 10.12.2018
055/2018 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 10.12.2018