Starosta

Milan Remšík
SMER-SD

Benice 95
038 42 Príbovce
Úrad
Adresa: č. 69 Benice 03842
Email:
Telefón: 043/4294352

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

11.12.2019 Obecné zastupiteľstvo
13.11.2019 Obecné zastupiteľstvo
14.08.2019 Obecné zastupiteľstvo
19.06.2019 Obecné zastupiteľstvo
17.04.2019 Obecné zastupiteľstvo
30.01.2019 Obecné zastupiteľstvo
10.12.2018 Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
067/2019 Rôzne: 11.12.2019
066/2019 Právne nároky hlavného kontrolóra, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce 11.12.2019
065/2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 – 2022; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 11.12.2019
064/2019 Rozpočtové opatrenia č. 06/2019 11.12.2019
063/2019 MAS Turiec 11.12.2019
062/2019 Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 11.12.2019
061/2019 Návrh na Doplnok č. 8 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení 11.12.2019
060/2019 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 11.12.2019
059/2019 Kontrola plnenia uznesení 11.12.2019
058/2019 Otvorenie 11.12.2019
057/2019 Rôzne: Hasiči, Jubilanti, Mikuláš, Príspevok na liečbu.. 13.11.2019
056/2019 Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018 - návrh 13.11.2019
055/2019 Rozpočtové opatrenia č. 05/2019 13.11.2019
054/2019 Územný plán 13.11.2019
053/2019 Konvektomat a panvica jedáleň ZŠ 13.11.2019
052/2019 Hasičská zbrojnica 13.11.2019
051/2019 Oprava chodníka 13.11.2019
050/2019 MAS Turiec a chodníky IBV, chodník E519 pravá strana 13.11.2019
049/2019 Plnenie rozpočtu 13.11.2019
048/2019 Audit účtovnej závierky k 31.12.2018 13.11.2019