Starosta

Milan Remšík
SMER-SD

Benice 95
038 42 Príbovce
Úrad
Adresa: č. 69 Benice 03842
Email:
Telefón: 043/4294352

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

18.03.2020 Obecné zastupiteľstvo
11.12.2019 Obecné zastupiteľstvo
13.11.2019 Obecné zastupiteľstvo
14.08.2019 Obecné zastupiteľstvo
19.06.2019 Obecné zastupiteľstvo
17.04.2019 Obecné zastupiteľstvo
30.01.2019 Obecné zastupiteľstvo
10.12.2018 Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
012/2020 Rôzne - Cintorín 18.03.2020
011/2020 Informácia o KORONAVÍRUSE - opatrenia 18.03.2020
010/2020 Oprava chodníka E519 18.03.2020
009/2020 Informácia o podaní žiadosti ŽSK 18.03.2020
008/2020 Informácia o financovaní ZŠ s MŠ 18.03.2020
007/2020 Podiel separácie za rok 2019, Informácia o podaní žiadosti na Envirofond 18.03.2020
006/2020 Informácia o platení daní a poplatkov v roku 2019 18.03.2020
005/2020 MAS Turiec, výzva 18.03.2020
004/2020 Rozpočtové opatrenia číslo 01/2020 18.03.2020
003/2020 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 18.03.2020
002/2020 Kontrola plnenia uznesení 18.03.2020
001/2020 Otvorenie 18.03.2020
067/2019 Rôzne: 11.12.2019
066/2019 Právne nároky hlavného kontrolóra, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce 11.12.2019
065/2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 – 2022; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 11.12.2019
064/2019 Rozpočtové opatrenia č. 06/2019 11.12.2019
063/2019 MAS Turiec 11.12.2019
062/2019 Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 11.12.2019
061/2019 Návrh na Doplnok č. 8 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení 11.12.2019
060/2019 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 11.12.2019