Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Starosta

Ing. Milan Remšík
SMER-SD

Benice 95
038 42 Príbovce
Úrad
Adresa: č. 69 Benice 03842
Email:
Telefón: 043/4294352

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

10.12.2018 Obecné zastupiteľstvo
05.12.2018 Obecné zastupiteľstvo
24.10.2018 Obecné zastupiteľstvo
21.08.2018 Obecné zastupiteľstvo
20.06.2018 Obecné zastupiteľstvo
21.03.2018 Obecné zastupiteľstvo
13.12.2017 Obecné zastupiteľstvo
27.09.2017 Obecné zastupiteľstvo
28.06.2017 Obecné zastupiteľstvo
31.05.2017 Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
050/2018 Rôzne: 05.12.2018
049/2018 Žiadosť na príspevok na opravu organa 05.12.2018
048/2018 Kamerový systém 05.12.2018
047/2018 Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2018 05.12.2018
046/2018 Právne nároky hlavného kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce 05.12.2018
045/2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 – 2021; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 05.12.2018
044/2018 Návrh na VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 05.12.2018
043/2018 Návrh na Doplnok č. 7 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení 05.12.2018
042/2018 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 05.12.2018
041/2018 Kontrola plnenia uznesení 05.12.2018
040/2018 Otvorenie 05.12.2018
039/2018 Rôzne: Komunikácie IBV, Osvetlenie cintorín, Výmena okien a dverí cintorín, Detské ihrisko MŠ, Ústredné kúrenie MŠ, Povodňový vozík, Iveco Daily, ..... 24.10.2018
038/2018 Právne nároky starostu obce 24.10.2018
037/2018 Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia 24.10.2018
036/2018 Zmeny a doplnky rokovacieho poriadku 24.10.2018
035/2018 Audit účtovnej závierky k 31.12.2017 24.10.2018
034/2018 Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Benice za rok 2018 24.10.2018
033/2018 Správa o kontrolnej činnosti 24.10.2018
032/2018 Kontrola plnenia uznesení 24.10.2018
031/2018 Otvorenie 24.10.2018