Primátorka

Mgr. Silvia Grúberová
Mgr. Silvia Grúberová
NEKA
Úrad
Adresa: Nám. baníkov 7 Handlová 97251
Email:
Telefón: 046/5192511

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
412 MsZ SCHVAĽUJE konsolidovanú výročnú správu mesta za rok 2018 12.12.2019
411 MsZ BERIE NA VEDOMIE konsolidovanú výročnú správu mesta za rok 2018 12.12.2019
410 MsZ SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 7 na rok 2019 12.12.2019
409 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtového opatrenia č. 7 na rok 2019 12.12.2019
408 MsZ SCHVAĽUJE rozpočet mesta Handlová 12.12.2019
407 MsZ BERIE NA VEDOMIE stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta 12.12.2019
406 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu mesta Handlová 12.12.2019
405 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ , n. o. 12.12.2019
404 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu Jazmín, n. o. 12.12.2019
403 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu ASTERION, n.o. 12.12.2019
402 MsZ SCHVAĽUJE návrh na zmenu programu 10. zasadnutia 12.12.2019
401 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zmenu programu 10. zasadnutia 12.12.2019
400 MsZ SCHVAĽUJE rozpočet mestskej knižnice 12.12.2019
399 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu mestskej knižnice 12.12.2019
398 MsZ SCHVAĽUJE 1. rozpočtové opatrenie domu kultúry na rok 2019 12.12.2019
397 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh 1. rozpočtového opatrenia domu kultúry na rok 2019 12.12.2019
396 MsZ SCHVAĽUJE rozpočet domu kultúry 12.12.2019
395 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu domu kultúry 12.12.2019
394 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 12.12.2019
393 MsZ berie na vedomie návrh na zloženie návrhovej komisie 12.12.2019