Primátorka

Mgr. Silvia Grúberová
Mgr. Silvia Grúberová
NEKA
Úrad
Adresa: Nám. baníkov 7 Handlová 97251
Email:
Telefón: 046/5192511

Zvolané a plánované zasadnutia »

30.03.2020 Mestské zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia »

10.03.2020 Mestská rada
03.03.2020 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
03.03.2020 Komisia športu
27.02.2020 Mestské zastupiteľstvo
11.02.2020 Mestská rada
05.02.2020 Komisia kultúry a cestovného ruchu
04.02.2020 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
04.02.2020 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
03.02.2020 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
29.01.2020 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
471 MsZ BERIE NA VEDOMIE zámer spracovania dokumentu Program rozvoja mesta 27.02.2020
470 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o príprave aktualizácie Zásad hospodárenia s majetkom mesta 27.02.2020
469 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o organizačno - technickom zabezpečení volieb 27.02.2020
468 MsZ VOLí zapisovateľku Komisie ekonomickej 27.02.2020
467 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na voľbu zapisovateľky Komisie ekonomickej 27.02.2020
466 MsZ ODVOLÁVA zapisovateľku Komisie ekonomickej, 27.02.2020
465 MsZ BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa zapisovateľky Komisie ekonomickej 27.02.2020
464 MsZ VOLÍ člena Komisie kultúry 27.02.2020
463 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na voľbu člena Komisie kultúry 27.02.2020
462 MsZ ODVOLÁVA členku Komisie kultúry 27.02.2020
461 MsZ BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa členstva v Komisii kultúry 27.02.2020
460 MsZ VOLÍ členku Komisie vzdelávania 27.02.2020
459 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na voľbu členky Komisie 27.02.2020
458 MsZ SCHVAĽUJE menovanie člena Správnej rady Senior centra 27.02.2020
457 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na menovanie člena Správnej rady Senior centra 27.02.2020
456 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o odstúpení člena Správnej rady Senior centra 27.02.2020
455 MsZ SCHVAĽUJE menovanie člena Dozornej rady Senior centra 27.02.2020
454 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na menovanie člena Dozornej rady Senior centra 27.02.2020
453 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o odstúpení člena Dozornej rady Senior centra 27.02.2020
452 MsZ VOLÍ členku správnej rady Asterion 27.02.2020