Primátor

Mgr. Béla Keszegh
Mgr. Béla Keszegh
NEKA

035/2851217

Úrad
Adresa: Námestie gen. Klapku 1 Komárno 94501
Email:
Telefón: 035/2851212

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

20.02.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
19.02.2019 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
19.02.2019 Komisia školstva a kultúry
19.02.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
19.02.2019 Finančná komisia
18.02.2019 Komisia športu a mládeže
18.02.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
11.02.2019 Mestské zastupiteľstvo
11.02.2019 Mestská rada
06.02.2019 Finančná komisia

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Samospráva zatiaľ nezverejnila uznesenia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.