Primátor

Mgr. Béla Keszegh
Mgr. Béla Keszegh
NEKA

035/2851217

Úrad
Adresa: Námestie gen. Klapku 1 Komárno 94501
Email:
Telefón: 035/2851212

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
104/2019 uznesenie k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2019 11.02.2019
103/2019 uznesenie k návrhu na financovanie nákupu výpočtovej techniky a modernizáciu hlasovacieho systému pre potreby poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne 11.02.2019
102/2019 uznesenie k návrhu na odvolanie členov a voľbu členov dozornej rady obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o., Komárno, Nám. gen. Klapku 1, IČO 36 522 309 11.02.2019
101/2019 uznesenie k návrhu na odvolanie člena a voľbu člena dozornej rady obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o., Komárno, Športová 1, IČO: 43 797 831 11.02.2019
100/2019 uznesenie k návrhu na odvolanie členov a voľbu členov predstavenstva a dozornej rady obchodnej spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. 11.02.2019
99/2019 uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 31.01.2019 11.02.2019
98/2019 uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia č. 62/2019 z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 31. januára 2019 11.02.2019
97/2019 uznesenie k návrhu overovateľov 11.02.2019
40/2019 Otvorenie – Megnyitó 31.01.2019