Primátor

Mgr. Béla Keszegh
Mgr. Béla Keszegh
NEKA

035/2851217

Úrad
Adresa: Námestie gen. Klapku 1 Komárno 94501
Email:
Telefón: 035/2851212

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

12.09.2019 Mestské zastupiteľstvo
12.09.2019 Mestská rada
09.09.2019 Finančná komisia
09.09.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
04.09.2019 Mestská rada
28.08.2019 Finančná komisia
27.08.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
26.08.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
26.08.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
15.08.2019 Mestské zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
313/2019 uznesenie k zmene v zložení Komisie pre digitalizáciu a transparentnosť 23.05.2019
312/2019 uznesenie k Správe o stave kamerového bezpečnostného systému v Komárne 23.05.2019
311/2019 uznesenie k informatívnej správe o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 1.Q roku 2019 23.05.2019
310/2019 uznesenie k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií 23.05.2019
309/2019 uznesenie k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015, VZN č. 11/2017 a VZN č. 2/2019 pre Komárňanský okrášľovací spolok o.z. 23.05.2019
308/2019 uznesenie k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015, VZN č. 11/2017 a VZN č. 2/2019 pre PRO SCHOLA ET FUTURO, n.f. 23.05.2019
307/2019 uznesenie k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015, VZN č. 11/2017 a VZN č. 2/2019 pre Bastion Comorra nezisková organizácia 23.05.2019
306/2019 uznesenie k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015, VZN č. 11/2017 a VZN č. 2/2019 pre Pre našu školu, pre naše deti - Iskolánkért, gyermekeinkért n.f. 23.05.2019
305/2019 uznesenie k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015, VZN č. 11/2017 a VZN č. 2/2019 pre Rodičovské združenie pri MŠ s VJS Komárno – Nová Stráž 23.05.2019
304/2019 uznesenie k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015, VZN č. 11/2017 a VZN č. 2/2019 pre Klub turistov Kormorán Komárno 23.05.2019
303/2019 uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 23.05.2019
302/2019 uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 23.05.2019
301/2019 uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 23.05.2019
300/2019 uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 23.05.2019
299/2019 uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 23.05.2019
298/2019 uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 23.05.2019
297/2019 uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 23.05.2019
296/2019 uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 23.05.2019
295/2019 uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 23.05.2019
294/2019 uznesenie k zámeru predaja nehnuteľností vo vlastníctve mesta Komárno formou Obchodnej verejnej súťaže 23.05.2019