Primátor

Mgr. Béla Keszegh
Mgr. Béla Keszegh
NEKA

035/2851217

Úrad
Adresa: Námestie gen. Klapku 1 Komárno 94501
Email:
Telefón: 035/2851212

Zvolané a plánované zasadnutia »

24.02.2020 Mestská rada
27.02.2020 Mestské zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia »

18.02.2020 Komisia športu a mládeže
13.02.2020 Komisia školstva a kultúry
12.02.2020 Finančná komisia
10.02.2020 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
06.02.2020 Mestské zastupiteľstvo
29.01.2020 Mestská rada
21.01.2020 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
21.01.2020 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
21.01.2020 Komisia školstva a kultúry
20.01.2020 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
678/2020 Uznesenie k zmene v zložení Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne 06.02.2020
677/2020 Uznesenie k informatívnej správe o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 4.Q roku 2019 06.02.2020
676/2020 Uznesenie k informatívnej správe príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS o využití účelového príspevku na rekonštrukciu školských kuchýň a jedální 06.02.2020
675/2020 Uznesenie k návrhu na schválenie termínu delimitácie školských jedální a výdajných školských jedalní 06.02.2020
674/2020 Uznesenie k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Komárno 06.02.2020
673/2020 Uznesenie k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno 06.02.2020
672/2020 Uznesenie k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno 06.02.2020
671/2020 Uznesenie k Správe Komisie pre obchodnú verejnú súťaž na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno 06.02.2020
670/2020 Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 06.02.2020
669/2020 Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 06.02.2020
668/2020 Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 06.02.2020
667/2020 Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 06.02.2020
666/2020 Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 06.02.2020
665/2020 Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 06.02.2020
664/2020 Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 06.02.2020
663/2020 Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 06.02.2020
662/2020 Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 06.02.2020
661/2020 Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 06.02.2020
660/2020 Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 06.02.2020
659/2020 Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 06.02.2020