Starosta

Mgr. Radomír Brtáň
Mgr. Radomír Brtáň
NEKA

0918461201

Úrad
Adresa: Hlavná 36/100
018 64 Košeca
Email:
Telefón: 042/4468183

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

20.04.2017 Obecné zastupiteľstvo
15.03.2017 Obecné zastupiteľstvo
09.03.2017 Obecné zastupiteľstvo
27.02.2017 Obecné zastupiteľstvo
19.01.2017 Obecné zastupiteľstvo
28.01.2015 Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
42/2017 O vzdaní sa členstva v komisii 15.03.2017
41/2017 O návrhu poslancov o zamedzení možnosti získať dotáciu 15.03.2017
40/2017 O návrhu poslancov o výtke starostovi obce 15.03.2017
39/2017 O návrhu poslancov o informovaní o dotáciách a grantoch 15.03.2017
38/2017 O návrhu poslancov k telefonickej komunikácii 15.03.2017
37/2017 O TOZ "Dní zvýšenej pracovnej aktivity" 15.03.2017
36/2017 O návrhu Dodatku č. 1 k VZN o komunálnych odpadoch 15.03.2017
35/2017 O správe o výsledku inventarizácie 15.03.2017
34/2017 O cenových ponukách na demoláciu komína v tehelni 15.03.2017
33/2017 O žiadosti o prenájom pozemku 15.03.2017
32/2017 O žiadosti spoločnosti SLOVLAK Košeca, a.s. o zámenu parcely 15.03.2017
31/2017 O spôsobe a zámere prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa KNC 1283/1 15.03.2017
30/2017 O vyhodnotení rozpočtu obce za rok 2016 15.03.2017
29/2017 O informáciách starostu 15.03.2017
28/2017 O informácii starostu obce 15.03.2017
27/2017 O rozpočte s predloženými zmenami v pripomienkach 15.03.2017
26/2017 O rozpočte v pôvodne predloženom znení 15.03.2017
25/2017 O návrhu rozpočtu 15.03.2017
24/2017 O vyhodnotení pripomienok 15.03.2017
23/2017 K správe hlavného kontrolóra 15.03.2017