Starosta

Róbert Bujna
Róbert Bujna

+421 34 77 85 131
Kuchyňa 220
900 52 Kuchyňa
Úrad
Adresa: č. 220 Kuchyňa 90052
Email:
Telefón: 034/7785131

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

11.03.2020 Obecné zastupiteľstvo
11.12.2019 Obecné zastupiteľstvo
09.12.2019 Komisia pre rozpočet a ekonimiku
16.10.2019 Obecné zastupiteľstvo
15.10.2019 Komisia pre rozpočet a ekonimiku
19.06.2019 Obecné zastupiteľstvo
17.06.2019 Komisia pre rozpočet a ekonimiku
27.03.2019 Obecné zastupiteľstvo
12.12.2018 Obecné zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
1/20 Uznesenie 1/20 11.03.2020
4/19 Uznesenie 4/19 11.12.2019
3/19 Uznesenie 3/19 16.10.2019
2/19 Uznesenie 2/19 19.06.2019
1/19 Uznesenie 1/19 27.03.2019
6/18 Uznesenie 6/18 12.12.2018