Starosta

Róbert Bujna
Róbert Bujna

+421 34 77 85 131
Kuchyňa 220
900 52 Kuchyňa
Úrad
Adresa: č. 220 Kuchyňa 90052
Email:
Telefón: 034/7785131

Zvolané a plánované zasadnutia »

23.09.2020 Komisia pre verejný poriadok a sťažnosti
28.09.2020 Komisia pre životné prostredie a dopravu
30.09.2020 Obecné zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia »

17.06.2020 Obecné zastupiteľstvo
15.06.2020 Komisia pre rozpočet a ekonomiku
11.03.2020 Obecné zastupiteľstvo
11.12.2019 Obecné zastupiteľstvo
09.12.2019 Komisia pre rozpočet a ekonomiku
16.10.2019 Obecné zastupiteľstvo
15.10.2019 Komisia pre rozpočet a ekonomiku
19.06.2019 Obecné zastupiteľstvo
17.06.2019 Komisia pre rozpočet a ekonomiku
27.03.2019 Obecné zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
2/20 Uznesenie 2/20 17.06.2020
1/20 Uznesenie 1/20 11.03.2020
4/19 Uznesenie 4/19 11.12.2019
3/19 Uznesenie 3/19 16.10.2019
2/19 Uznesenie 2/19 19.06.2019
1/19 Uznesenie 1/19 27.03.2019
6/18 Uznesenie 6/18 12.12.2018