Primátor

Ing., Mgr. art. Roman Maroš
Ing., Mgr. art. Roman Maroš
NEKA
Úrad
Adresa: Hlavná 1/24 Stupava 90031
Email:
Telefón: 02/60200912

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
106/2017 Schválenie programu s pripomienkou 18.05.2017
105/2017 Voľba návrhovej komisie 18.05.2017
104/2017 Voľba návrhovej komisie Dopĺňa 18.05.2017
103/2017 Správa o výsledku kontroly petícií za rok 2015 a 2016 a kontroly sťažností za rok 2016 23.03.2017
102/2017 Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Stupava 23.03.2017
101/2017 Zriadenie vecného bremena uloženia vodomernej šachty a prípojky na pozemku parcele reg. „E“ KN č. 766/1 v k. ú. Stupava – p. Popovič 23.03.2017
100/2017 Zriadenie vecného bremena uloženia vodomernej šachty na pozemku parcele reg. „C“ KN č. 748/60 v k. ú. Stupava – Kompressory, V.V. 23.03.2017
99/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/31 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Koppová Schvaľuje 23.03.2017
98/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/31 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Koppová Vyhlasuje 23.03.2017
97/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/12 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Mikloš 23.03.2017
96/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/11 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Korda Schvaľuje 23.03.2017
95/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/11 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Korda Vyhlasuje 23.03.2017
94/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 293/1 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Kavický Schvaľuje 23.03.2017
93/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 293/1 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Kavický Vyhlasuje 23.03.2017
92/2017 Žiadosť o darovanie pozemkov Mestu Stupava – STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 23.03.2017
91/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č.176/132 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Golej Schvaľuje 23.03.2017
90/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č.176/132 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Golej Vyhlasuje 23.03.2017
89/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Vizmullerová Schvaľuje 23.03.2017
88/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Vizmullerová Vyhlasuje 23.03.2017
87/2017 Žiadosť o prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku 23.03.2017