Majetkové priznania poslancov

Oznámenia verejných funkcionárov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov sú zverejnené v sekcii Samospráva - Transparentné mesto: https://www.handlova.sk/p/10607/majetkove-priznania-poslancov.html