Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Oznámenie o konaní Obecného zastupiteľstva 10.12.2018 o 18,00 hodine - ustanovujúce

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva, novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 10.12.2018 o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční

 „Ustanovujúce“ zasadnutie

Obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022

Program rokovania

 1. Otvorenie
 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 6. Voľba mandátovej komisie
 7. Overenie zloženie sľubu a správa mandátovej komisie
 8. Príhovor novozvoleného starostu obce
 9. Zriadenie komisií
 10. Rôzne
 11. Návrh na doplnenie uznesenia
 12. Záver

Beniciach: 06.12.2018                                                                     Ing. Milan Remšík

                                                                                                        Starosta obce Benice

    

Vyvesené: 06.12.2018                                                                       Zvesené:

Súbory na stiahnutie