Plán termínov zasadnutí MR a MZ

Plán termínov zasadnutí  Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

(7. volebné obdobie)

Miestne zastupiteľstvo

06.02.2018

Miestna rada

30.01.2018

zber materiálov

18.01.2018

expedícia

25.01.2018

 

Miestne zastupiteľstvo

20.03. 2018

Miestna rada

13.03.2018

zber materiálov

01.03.2018

expedícia

08.03.2018

 

Miestne zastupiteľstvo

24.04. 2018

Miestna rada

17.04.2018

zber materiálov

05.04.2018

expedícia

12.04.2018

 

Miestne zastupiteľstvo

22.05.2018

Miestna rada

15.05.2018

zber materiálov

03.05.2018

expedícia

10.05.2018

 

Miestne zastupiteľstvo

26.06.2018

Miestna rada

19.06.2018

zber materiálov

07.06.2018

expedícia

14.06.2018

 

Miestne zastupiteľstvo

18.09.2018  

Miestna rada

11.09.2018   

zber materiálov

30.08.2018 

expedícia

06.09.2018    

 

Miestne zastupiteľstvo

23.10.2018  

Miestna rada

16.10.2018   

zber materiálov

04.10.2018    

expedícia

11.10.2018    

 

Schválený uznesením miestnej rady č. 190/2017 z 5.12.2017 a uznesením miestneho zastupiteľstva č. 198/2017 z 12.12.2017