Plán termínov zasadnutí MR a MZ

Plán termínov zasadnutí  Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019

(8. volebné obdobie)

Miestne zastupiteľstvo

19.02.2019

Miestna rada

12.02.2019

zber materiálov

31.01.2019

expedícia

07.02.2019

 

 

Miestne zastupiteľstvo

12.03.2019

Miestna rada

05.03.2019

zber materiálov

21.02.2019

expedícia

28.02.2019

 

 

Miestne zastupiteľstvo

28.05. 2019

Miestna rada

21.05.2019

zber materiálov

09.05.2019

expedícia

16.05.2019

 

 

Miestne zastupiteľstvo

25.06.2019

Miestna rada

18.06.2019

zber materiálov

06.06.2019

expedícia

13.06.2019

 

 

Miestne zastupiteľstvo

24.09.2019  

Miestna rada

17.09.2019   

zber materiálov

05.09.2019 

expedícia

12.09.2019    

 

 

Miestne zastupiteľstvo

05.11.2019 

Miestna rada

29.10.2019   

zber materiálov

17.10.2019    

expedícia

24.10.2019    

 

 

Miestne zastupiteľstvo

17.12.2019

Miestna rada

10.12.2019

zber materiálov

28.11.2019

expedícia

05.12.2019

 

 

Plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva schválený uznesením miestneho zastupiteľstva  č. 12/2018 - 8.VO z 18.12.2018.