Plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na II. polrok 2020

Schválený program rokovaní Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová sa bude dopĺňať podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb mesta Handlová.

Súbory na stiahnutie