Rokovací poriadok

 

Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 

Rokovací poriadok Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

 

Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - neposlancov