Štatút Obecnej školskej rady v Handlovej

Obecná školská rada v Handlovej je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej samosprávy z pohľadu školskej problematiky.

Súbory na stiahnutie