Mestský úrad (na tomto mieste sa konajú zasadnutia)

Hlavná 1/24, 900 31 Stupava