Mestské kultúrne a informačné centrum (na tomto mieste sa konajú zasadnutia)

Agátová 16, Stupava