Malá zasadačka mestského úradu (na tomto mieste sa konajú zasadnutia)

Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno