zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín (na tomto mieste sa konajú zasadnutia)

Mestská časť Bratislava-Devín
Kremeľská 39
841 10 Bratislava