zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín (na tomto mieste sa konajú zasadnutia)