Miestny úrad, miestnosť č.10 (na tomto mieste sa konajú zasadnutia)

Vajanského nábrežie 3