Miestny úrad, oddelenie sociálnych vecí (na tomto mieste sa konajú zasadnutia)