Miestny úrad, Staromestská sieň (na tomto mieste sa konajú zasadnutia)