Miestny úrad, Staromestská sieň (na tomto mieste sa konajú zasadnutia)

Vajanského nábrežie 3

Zasadnutia